Digitalni fond Državnog arhiva za Međimurje

Mađarski kraljevski građevni ured Zalaegerszeg

32. Obnova i preuređenje Osnovne škole Kotoriba 1914.-1915.

PRONAĐENE MAPE

Skip to content