Digitalni fond Državnog arhiva za Međimurje

Mađarski kraljevski građevni ured Zalaegerszeg

11. Obnova župnog dvora Kotoriba 1900.-1906.

PRONAĐENE MAPE

Skip to content