Digitalni fond Državnog arhiva za Međimurje

Mađarski kraljevski
građevni ured
Zalaegerszeg

SADRŽAJ DOKUMENTACIJE
Cjelina sadrži digitaliziranu tehničku, građevinsku i projektnu dokumentaciju zgrada, pomoćnih objekata i sl. na području Međimurske županije. Obuhvaća razdoblje od 1900. – 1916. te je pisana mađarskih jezikom. Izvorno gradivo čuva se u Pokrajinskom arhivu u Mariboru u fondu SI_PAM/0068 Madžarski kraljevi gradbeni urad Zalaegerszeg 1875. -1918. Digitalizacijom fonda obuhvaćeno je samo gradivo vezano za područje Međimurja.

Dostupna dokumentacija

Skip to content